ID2M Bouwmanagement BV

Visie

Een goed georganiseerd bouwproces is noodzakelijk om van een initiatief voor een bouwplan tot aan sleuteloverdracht na realisatie te komen. Dit proces kenmerkt zich door een diversiteit aan deelnemende partijen, zoals architect, constructeur, raadgevend adviseurs, aannemers, overheden en financiƫle instellingen.
Deze partijen, allen specialisten op hun gebied, heeft de opdrachtgever nodig om tot realisatie van zijn bouwplan te komen.
Door "verzakelijking" in alle disciplines blijkt het soms moeizaam om het gezamenlijk belang en het eigen belang te combineren en zo samen op te trekken naar een goed eindproduct met uiteindelijk een tevreden opdrachtgever, maar ook tevreden bouwpartners.

Het gemis van een onafhankelijke en deskundige "leidsman" binnen het bouwproces leidt daarom regelmatig tot onnodige ergernis, arbitragezaken, stagnaties en kostenverhogende omstandigheden.
Veel van deze zaken zijn, mits tijdig onderkend, te voorkomen.

De visie van ID2M bouwmanagement B.V.is om de bouwpartners gezamenlijk en elkaar ondersteunend te laten samenwerken om zo tot het beoogde eindresultaat te komen. Hierbij in acht nemend, dat er wederzijds respect is voor de afzonderlijke bedrijfsbelangen.

Het eindresultaat is wat telt, maar de weg er naar toe is grotendeels daarvoor bepalend.