ID2M Bouwmanagement BV

Kostenmanagement

  • Integrale bouwkostenadvisering :
  • Elementenraming VO, DO en directie-/detailbegroting
  • Aanbestedingsprocedures
  • Inkoopbegeleiding adviseurs, uitvoerende partijen en leveranciers
  • Bewaking financiĆ«le voortgang
  • Beoordeling meer- en minderwerken
  • Beheer- en onderhoudsbegrotingen
  • Meerjaren onderhoudsbegrotingen
  • Second opinion van ramingen en begrotingen