ID2M Bouwmanagement BV

Projectmanagement

Onder projectmanagement kunnen de volgende diensten worden genoemd:

  • Bouwprocesbegeleiding en advisering
  • Planadvies en- beoordeling
  • Opzetten Programma van Eisen
  • Projectorganisatie en projectbegeleiding
  • Risicomanagement en Contractmanagement
  • Directievoering (en toezicht uitvoering)
  • Planning en tijdbewaking
  • Beheer- en onderhoudsplannen
  • Opzetten meerjarenonderhoudsplanningen